април 28, 2017 Comments(0)

    BAPRA Bright Awards: Влез в час с данъците

    Щастливи сме да се похвалим с награда от престижния конкурс Bright Awards на Българската асоциация на пиар агенциите (БАПРА) – второ място в категорията „Комуникационна кампания в публичния сектор“ за „Влез в час с данъците 3“, интегрирана информационна кампания, която агенцията създаде и изпълни за Националната агенция за приходите.

    Кампанията има за цел да образова учениците в гимназиалните класове какво представляват данъците и защо е важно да бъдат плащани.